A saját készítésű kerámiák , kézműves áruk megvásárlásakor,szolgáltatások, foglalkozások ellenében Diakerámiához befizetett bruttó összeg 10 %-át a vásárló kedvezményként visszakaphatja, és azt a kedvezmények igénybevétele bekezdésben foglaltak szerint felhasználhatja.

Magánszemély vásárló fizetéskor szóbeli nyilatkozattal átruházhatja vásárlási kedvezményét más személyre, vagy intézményre /iskola,óvoda, művelődési ház, faluház...stb/.

Önkormányzatok, önkormányzatok által működtetett intézmények vásárlásaik után járó kedvezmény felhasználásáról írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnek.

Cégek és egyéb nem magánszemélyek mint vásárlók, megrendelők , szintén jogosultak a vásárlói kedvezmény igénybevételére, annak kedvezményezettjét a vásárláskor kérjük megnevezni.

Kedvezményösszeg kiszámításának alapját a Diakerámia saját készítésű termékeiért, szolgáltatásaiért ,TárgyAlkotó Műhelye foglalkozásaiért fizetett bruttó összeg,ellenérték képezi. Kedvezmény mértéke : befizetett összeg 10 %-a

Oktatási -, Művelődési intézmények számára további kedvezményként a számukra gyűjtött kedvezményalap / összeg / 15 %-át ajánljuk felhasználásra, ezzel támogatva az ilyen céllal működő intézményeket.

Az összegyűlt, e célra igénybe vehető összeg felhasználásának igénylésekor kérjük az adott oktatási-, művelődési intézmény vezetőjének a kedvezmény elköltéséhez való írásbeli hozzájárulását!

Kedvezmény alapjául szolgáló befizetések gyűjtése: A vásárlásokért, szolgáltatok igénybe vételéért, foglalkozásokért fizetett összegekről , papír alapú , egyedi nyilvántartást vezetünk,vásárlókénti , kedvezményezettkénti bontásban .

Elszámolási időszak évenként március 31 – következő év március 31. A március 31.-ei fordulónapig fel nem használt kedvezmény/ összeg/ elveszik!

KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE A kedvezmény igénybevételére jogosult /kedvezményezett/ ,döntése szerint:

  • 1. Következő vásárlásnál a fizetendő végösszegből kérheti a számára összegyűjtött kedvezmény levonását ,akár a teljes fizetendő összeg erejéig .
  • 2. Szolgáltatások igénybevételnél /bérégetés, korongoztatás, egyéni foglalkozás / fizetendődíjból vagy a Diakerámia TárgyAlkotó Műhely foglalkozásain való részvételi díj-ból igényelheti az összegyűlt kedvezmény összegének levonását. Egy-egy alkalommal a levonható kedvezmény mértéke a szolgáltatási díj ,részvételi díj 50 %-áig terjedhet.

A kedvezmény gyűjtésére, igénybevételére 2011 november 02-től nyílik lehetőség!

A vásárlói kedvezmény tartalmának, mértéknek , igénybevételi lehetőségeinek megváltoztatását visszavonásának jogát fenntartjuk!